Úvodní strana

pamatnik

Národní kulturní památník odboje na Ploština byl vybudován na pamětěch, kteří se svým odporem proti okupaci a touhou po Health Care Tips národní a osobní svobodě stali symbolem odhodlání občanů dnešního okresu Zlín a širšího okolí bojovat za znovunabytí ztracené svobody a za obvinění zločinců, kterých se dopustil na našich lidech násilný režim okupantů i jejich domácích pomahačů.

Každý, kdo se zastaví u Národního kulturního památníku odboje na Ploštině, si nesporně uvědomí složitost boje proi nacismu, za znovunabytí národní svobody pošlapané německou agresí. Ploština je mementem tohoto přetěžkého boje. Ukazuje totiž, že vítězství a jím získaná svoboda je vždy vykoupen lidskými obětni a krví.

Do historie se Ploština zapsala především tím, že byla 19. dubna 1945 vypálena (celkem 10 usedlostí) nacistickými fašisty a zastřeleno č upáleno zaživa bylo 24 občanů.www.effwatch.com

V listopadu 1944 se ze Slovenska do Vizovických vrchů a Beskyd přesunuly jednotky partyzánů z brigády Jana Žižky pod vedením majora Murzina. Partyzáni si zvolili za novou základnu drnovickou osadu Ploština a samoty v jejím okolí. Zdejší lidé byli ochotni rozdělit se s těmi co bojovali o poslední kus slaniny č chleba, o místo a teplo ve skromných světnicích. Odtud partyzáni podnikali záškodnické akce.

Na jaře 1945 však do partyzánského oddílu pronikli dva placení konfidenti gestapa - Oldřich Baťa ze Zlína a František Machů ze Zlámance. Tito poznali rozložení a počty partyzánů i pasekáře, kteří replica watches uk jim pomáhali. 18. dubna zběhli z hlídky a dostali se do Zlína na gestapo a na základě jejich informací byla uspořádána trestní akce německého policejního komanda SS a speciální protipartyzánské jednotky Josef.

19. dubna 1945 byl čtvrtek. Lidé na Ryliskách,swiss replica watches v Újezdě, Vysokém Poli, Drnovicích, Tichově a na Ploštině