ČLÁNKY A AKTUALITY

foto

Dv? pam?tnice vyp�len� Plo�tiny: za�ily jsme peklo - www.zlin.cz

Datum vložení: 21.04.2015 •   • 
P?esn? 70 let uplynulo od vyp�len� Plo�tiny. Za pomoc partyz�n?m tu ?lenov� komanda SS z Vizovic nahnali do plamen? 24 lid� z okol�, m�stn�ch pasek�??, osadu vyp�lili, dal�� t?i lidi zast?elili, jeden zem?el p?i v�slechu. ... více zde

foto

70.v�ro?� vyp�len� osady Plo�tina

Datum vložení: 04.02.2015 •   • 
V leto�n�m roce 2015 19.dubna si p?ipomeneme 70.v�ro?� vyp�len� osady Plo�tina. V sou?asn� dob? prob�h� p?�prava organiza?n�ho zabezpe?en� pietn�ho aktu i cel�ho doprovodn�ho programu. ... více zde

V�no?n� poselstv� prezidenta Milo�e Zemana

Datum vložení: 27.12.2014 •   • 
V�no?n� poselstv� ... více zde

Proslov Plo�tina

Datum vložení: 28.04.2012  • 
B?h ud�lost� tohoto sv?ta b�v� n?kdy tak krut� a� nad t�m z?st�v� rozum st�t. Stra�livou hru si osud zahr�l i tady, ve va�em kraji. ... více zde

foto

Pietn� akt p?ivedl na Plo�tinu reprezentanty ve?ejn�ho �ivota i turisty a rodiny s d?tmi

Datum vložení: 29.04.2011 •   • 
P?ij?te uct�t pam�tku ob?t��, kter� zahynuly 19. dubna 1945. ... více zde

Zl�nsk� den�k

Datum vložení: 29.04.2011 •   • 
Stanislav Mach? byl zrovna v t� chv�li ve �kole. Bylo mu tehdy dev?t let. �Vid?l jsem vojensk� auta a za?�al jsem tu�it, �e je zle,� vypr�v?l p?tasedmdes�tilet� mu�. V�ichni si mysleli, �e kdy� N?mci nic nenajdou, tak zase odejdou. ... více zde

Nov� v�stava o �ivot? pasek�?? na Plo�tin?

Datum vložení: 14.04.2011 •   • 
V�stava byla slavnostn? otev?ena 11. dubna 2011 a pro pro ve?ejnost bude otev?ena od 17. dubna 2011. ... více zde

foto

Koncept Plo�tina

Datum vložení: 28.01.2011 •   • 
Koncept v�voje Plo�tiny po sou?astn� stav ... více zde

foto

Lidé si připoměli 65. výročí vypálení osady Ploština

Datum vložení: 28.01.2011 •   • 
Drnovice (Zlínsko) - Pamětní­ci, příslušníci armády, politici, ale i obyčejní­ lidé se dnes sešli u památníku na Ploštině, aby si připoměli 65. výročí vyplálení­ osady. ... více zde

 Další stránky: 1