Plo�tina symbol hrdinstv�

Datum vložení: 28.01.2011

?lánek popisuje historii partyzánského hnutí na Gottwaldovsku (Zlínsku) v okolí Ploštiny. Rozlo�ení ?�lánku:

Vznik 1. ?�eskosloveské partyzánské brigády Jana Ži�ky z Trocnova

Partyzánský oddíl Ploština

Vra�edná ta�ení jagdkomanda Skorzenyho: cheap replica watches Pomsta vrah? za?�ína v Újezd?›, Pokra?�ování v Ryliskách, Dovršení pomsty na Ploštin?


Přiložený dokument:
pdf

Přiložené fotografie:
foto