Literatura a lit. zdroje NKP Ploština

foto

Smrt si ?�k� Tutter (159 K?�)

Datum vložení: 21.02.2012  • 
P?�b?h Kurta Wernera Tuttera, kter� se spolupod��lel na vyp�len�� osady Plo�tiny a Prlova na sam�m konci druh� sv?tov� v�lky. ... více zde

foto

Hlasy ho?�c�ch dom? (350 K?�)

Datum vložení: 21.02.2012  • 
Posledn� v�st?ely 2.sv?tov� v�lky dozn?ly v roce 1945. Zvl�? bolestnou sou?�st� t�to v�lky je utrpen� a smrt bezbrann�ch obyvatel obc� a m?st, kter� se staly ob??mi nacistick�ch barbar? a vrah?. ... více zde

foto

N�rodn�� kulturun�� pam�tn�k odboje Plo�tina

Datum vložení: 30.12.2010  • 
Nikdy nezapomeneme na�ich spolupracovn�k?m, kte?�� polo�ili sv� �ivoty 1939-1945 za na�i svobodu. ?est a sl�va t?m, kte?� padli, abychom my mohli ��t. ... více zde

foto

Plo�tina symbol hrdinstv�

Datum vložení: 28.01.2011  • 
... více zde

foto

Litarární­ zdroje k NKP Ploština

Datum vložení: 28.01.2011  • 
Přehled základních litarárních zdrojů. ... více zde

 Další stránky: 1