Aktuality

V letošním roce 2021 si budeme připomínat 76 let od vypálení osady Ploština. Tato smutná vzpomínka, kdy po brutálních útocích nacistické zvůle umírali obyčejní lidé, v nás až doposud zanechala hluboké rány.

Každým rokem probíhá na Ploštině pietní připomínka těchto tragických událostí, které se tu odehrály 19.4.1945. V loňském roce byla tato pravidelnost po mnoha letech přerušena epidemií nemoci COVID-19. V současnosti, víc než rok poté, kdy se tato nemoc poprvé objevila v naší vlasti, není však situace ohledně pandemie natolik příznivá, aby bylo možné tuto pietní vzpomínku v letošním roce uspořádat. V současnosti platná vládní nařízení nám neumožňují se organizovaně setkat, abychom jsme si mohli společně připomenout valašské hrdiny, kteří v boji za svobodu zaplatili nejvyšší cenou. Z těchto důvodů jsme se rozhodli, že  

pietní akt na Ploštině se nebude v letošním roce konat.

Pietní připomínka proběhne pouze individuálně, a to bez přítomnosti Armády ČR, veřejnosti a hostů. V současnosti probíhá na Ploštině rozsáhlá rekonstrukce areálu i samotného památníku, ke kterému není umožněn přístup. Ti z vás, kteří i přesto chcete uctít památku padlých na Ploštině, můžete květinové dary položit u společného hrobu, který se nachází v blízkosti kaple Panny Marie Bolestné na Ploštině.

ZDROJ: Pietní akt na Ploštině se nebude konat. In: Http://www.obec-drnovice.cz/ [online]. Drnovice: Drnovice, 2021 [cit. 2021-04-15]. Dostupné z: http://www.obec-drnovice.cz/vismo/fulltext.asp?hledani=1&id_org=3254&query=pietn%C3%AD+akt&submit.x=20&submit.y=15